رویکرد دولت دوازدهم جوان‌گرایی یا جوانمردگرایی

چرا استاندار بومی؟

سکانداری بدون هیاهو!

وسط سطر به هم رسیدیم!

انتخاب اول

بهترین گزینه برای استانداری گیلان چه کسی است ؟؟

نگاهی به عملکرد ۴ساله دکتر محمدعلی نجفی در گیلان

استاندارد‌سازی حمل و نقل كشور؛ شايد وقتی ديگر!

چالش بیکاری در گیلان

معاون سیاسی به شما می گویند، استاندار شما بشنوید!

فضاي مجازي، فرصتي براي اشتغال

اینگونه آقازاده می‌شوند

کد خبر: 82804 | تاریخ انتشار: ۱۳:۴۴:۴۰ - جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ | بدون نظر | |

دکتر ایمان محمد پور نیک بین:

آنچه که باید شهرداران شهرهای شمالی مد نظر قرار دهند

مطلوبيت فضاي شهري باعث ريشه دار شدن حركت و سازندگي شهر و تكاپوي افراد بومي است چرا كه در صورت عدم وجود كيفيت، هر تغيير يا توسعه اي منتهي به ركود يا حداقل ،رونق موقتي خواهد شد.

بامردم | دکتر ایمان محمد پور نیک بین*: درس گرفتن از تجربه و به روز بودن در تمام زمينه ها امريست كه براي تمام مديران ضروري و لازم است و بايد سرلوحه هر اقدامي باشد. معماري و شهرسازي شمال ايران داراي نواقص و معايب بسياري چه در حيطه كالبدي چه در حيطه عملكردي است كه در خصوص رفع اين معضل و عدم سرايت آن به نواحي بكرتر ، موارد ویژه ای توسط شهرداران جديد بايد به شيوه اي پي گيرانه مد نظر قرار گيرد. ابتدا به ساکن رجوع به طرحهاي جامع و تفصيلي و احيانا” طرحهاي هادي بخش هاي وابسته به شهرداري جهت دقيق شدن روي موارد شكافته نشده اي كه احتياج به توضيح و جزئيات بيشتري دارد از اولویت خاصی برخوردار است. در این راستا امور فوق توسط برنامه ريزي و نظارت راهبردي دفتر فني جوان و كارآمد مستقر در شهرداري ذيربط صورت مي گيردكه شهردار خود راسا” به آنها رسيدگي مورد به مورد باید داشته باشد. از سویی در خصوص محيط زيست و ارتقاء روشهاي حفظ محيط زيست در جهت توسعه معماري و شهرسازي پايدار كه از جديدترين و به حق از مهمترين مباحث سالهاي اخير است ، در كارگروهي جداگانه و همگام با دفترفني شهرداري بايد تصميمات پيشرو ارائه گردد و به سرعت به اجرا در آورده شود كه الگوي ساير مناطق نيز باشد. از جمله مصداق ساده آن ، مسئله مديريت زباله هاي شهري و آگاهي و تشويق مردم و ارائه جايزه به آنها در جهت تصميمات شهرداري است. از آنجا كه بحث محيط زيست و مسائل دفتر فني مهندسي شهرداري در جاهايي هم پوشاني و تداخل دارند اين دو گروه بايد جلسات مشترك براي ارائه نظرها و هماهنگي لازم را داشته باشند و براي ارائه راهكارهاي پيشنهادي و اصلاحي از هم كسب نظر نمايند.در نهايت ، نهادينه شدن تعامل سازنده اعضاي داخلي گروه هاي مذكور و مستمر بودن آن ، هدف شهرداري است.با موفقيت در تحقق موارد فوق الذكر است كه زيرساخت هاي لازم جهت توسعه همه جانبه و پايدار و اقتصاد پوياي منطقه ازجمله جذب توريست و اشتغال زايي بومي و … فراهم مي شود.در تمام موارد فوق الذكر ، راهكارها بايد با توجه مستمر به بستر اجراي طرح ها و با بيشترين بهره گيري از عوامل بومي متخصص و غير متخصص باشد.

خلاصه آنچه كه به آن اشاره شد تكيه بر اين اصل دارد كه كيفيت و مطلوبيت فضاي شهري باعث ريشه دار شدن حركت و سازندگي شهر و تكاپوي افراد بومي است چرا كه در صورت عدم وجود كيفيت، هر تغيير يا توسعه اي منتهي به ركود يا حداقل ،رونق موقتي خواهد شد. به عنوان يك مثال ساده ، هتلي كه در ابتدا به شكلي لوكس طراحي شده ولي در عمل، رسيدگي و نگهداري و تعمير و مديريت مستمر و پاسخگو نداشته باشد ، بعد از مدتي با عدم اقبال در خصوص جلب مسافر مواجه خواهد شد. شهر نيز همين گونه است.بايد همه اجزاي آن زنده و پويا باشد تا حركتي چشمگير و رو به جلو داشته باشد.شايد بعضي ها گمان كنند موارد برنامه ريزي شده دقيقتر براي شهر ، در حيطه عملكردي و كالبدي ، سرمايه گذار خصوصي را براي اجراي طرح هايش دلسرد كند و او را به عقب بكشاند. در صورتي كه اين طور نيست و اين از مديريت و ابتكار عمل شهردار است كه با وجود برنامه ريزي دقيق و به روز ، امتيازاتي براي سرمايه گذار جهت ايجاد انگیزه در نظر بگيرد كه در عين حال ، همسويي با تحقق اهداف شهرداي هم در آن كاملا” مد نظر باشدكه آن چيزي نيست جز بهره مندي همه آحاد شهراز تحول و توسعه از سرمايه گذار گرفته تا شهروندان./گیل و دیلم

*قائم مقام مرکز متخصصین راه و شهرسازی استان گیلان

Print Friendly, PDF & Email
استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر

سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶
تقویم شمسی
کانال تلگرام بامردم
telegrambamardom
کمک به محک
آخرین اخبار