متن بیانیه به شرح زیراست:

به نام خدا

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی

با سلام و تقدیم احترام؛

مطابق ماده ۶ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که مقرر می دارد: «دانشگاه (آزاد اسلامی) تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن و حسب مورد مقررات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود». ما جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در راستای لزوم نظارت حضرتعالی به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی که بالاترین مرجع نظارت بر امور فرهنگی و دانشگاهی در نظام قانونی جمهوری اسلامی است، نکاتی را به اختصار در خصوص اتخاذ برخی رویه های نامتعارف و آسیب زا در دوره جدید مدیریت این دانشگاه به استحضار می رسانیم:

۱- متاسفانه اخیرا مدیریت دانشگاه به بسیاری از اساتید محترم که به صورت عضو نیمه وقت هیات علمی این واحد دانشگاهی که سالها مشغول به فعالیت علمی، پژوهشی و تدریس بوده اند رسما حکم اخراج ابلاغ کرده است. قابل ذکر است که این اساتید جملگی از فرهیختگان برجسته و مبرز در حوزه تخصصی خویش هستند که دانشجویان عموما به واسطه اعتبار ایشان این واحد دانشگاهی را برای تحصیل با کیفیت تر انتخاب کرده اند. مطابق اطلاعات موجود به طور مثال در خصوص دانشکده حقوق و علوم سیاسی – که البته اخیرا به دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی احتمالا در راستای دینی سازی علوم تغییر نام داده است- نقل است که بیش از ۵۰ استاد از حدود ۱۰۰ استاد عضو هیات علمی اخراج شده اند. به این ترتیب اولا ارائه دروس در سطح تحصیلات تکمیلی عملا دشوار شده و دیگر استادی برای تدریس باقی نمانده هم اینکه از نظر آیین نامه های مربوط به راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی که عضویت تعداد مشخصی از اساتید دارای درجه استاد تمام، دانشیار و استادیار را ضروری اعلام می کند، اکنون این شبهه قانونی پیش آمده است که مجوزهای صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی که متکی بر عضویت این اساتید در هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران صادرشده با اخراج این اساتید تا چه حد همچنان از درجه اعتبار برخوردارند؟! آیا این رفتار مصداق غش در جذب دانشجویان نیست که با ملاحظه کیفیت علمی اساتید این دانشگاه هزینه های سنگینی را پرداخت می کنند و اینک از حضور این اساتید برجسته محروم شده اند؟!

۲- در روند غیرتخصصی دیگری از چند ماه پیش به دستور ریاست محترم دانشگاه گروه های تخصصی در دانشکده ها منحل شده اند. حضرتعالی و اهالی دانشگاه نیک می دانند که این تصمیم تا چه حد می تواند به کیفیت فعالیت های علمی و پژوهشی در دانشکده ها آسیب رساند. این تصمیم علاوه بر صدمه به کیفیت آموزش و پژوهش به لحاظ ساختار اداری و روند تصویب و نظارت بر پژوهش های دانشجویان اثر بسیار نامطلوبی داشته و زمینه ساز مشکلات فراوان برای اساتید محترم، کارمندان زحمت کش دانشگاه و در نهایت دانشجویان شده است.

در پایان با ذکر این نکته که این روند به قرار اطلاع در اکثر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در جریان است، توجه حضرتعالی را به این دغدغه جامعه دانشگاهی جلب می کنیم که متاسفانه به نظر می رسد برخی از تصمیمات دوره جدید مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی ناشی از رویکردهای غیرتخصصی و احیانا سیاسی است که یادآور تجربه تلخ بازنشستگی اجباری اساتید و جایگزینی افرادی است که با بهره مندی از بورسیه های خاص اینک در صف جایابی در هیات های علمی دانشگاه ها هستند.

با تشکر و تجدید احترام

– رونوشت: دکتر علی اکبر ولایتی؛ ریاست محترم هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی .

اسامی امضاء کنندگان:

۱- احمدوند قجرایی محسن (ارشد حقوق بین الملل)

۲- احمدیان نوشین (دانشجوی ارشد حقوق بین الملل)

۳- استیری اعظم (ارشد حقوق خصوصی)

۴- اسدی جعفری محمد حسین (کارشناسی هوافضا)

۵- اسدی زیدآبادی، حسن (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

۶- اسدی زینب (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۷- اسفندیار حسن (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

۸- اعظمی ساردویی نبی الله (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی)

۹- افخمی (مدرس حقوق و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

۱۰- افشارنیا جعفر (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

۱۱- افشاری اسداله (دانشجوی دکترای حقوق عمومی)

۱۲- اکبرلو مهدی (دانشجوی کارشناسی هوافضا)

۱۳- اکبری سارا (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

۱۴- الماسی سعید (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی)

۱۵- آزاد حمید رضا (ارشد حقوق خصوصی)

۱۶- آزادی طلب نسرین (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی)

۱۷- باوادی پریسا (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)

۱۸- بخارایی سیده المیرا (دانشجو دکتری حقوق خصوصی)

۱۹- بختیاری مسعود (دانشجوی کارشناسی رشته هوافضا)

۲۰- بهرامی نجات (دانشجوی دکتری علوم سیاسی )

۲۱- بیگلر فاطمه (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

۲۲- پاشایی فرناز (ارشد حقوق خصوصی)

۲۳- پاکروان زهرا (ارشد حقوق بین الملل)

۲۴- پورقربان زهرا (دکتری خصوصی)

۲۵- پیدایش مونا (دانشجو دکتری حقوق خصوصی)

۲۶- تسلیمی سید محمد (دکتری حقوق خصوصی)

۲۷- تقی زاده مهدی (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی)

۲۸- جعفری کامران (دکترای حقوق خصوصی)

۲۹- جعفریه احمد رضا (دانشجوی دکترای حقوق بین الملل)

۳۰- جلالی شهناز (کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۳۱- جلدانی امیرحسین (ارشد حقوق خصوصی)

۳۲- جلیل پور شهربانو (دانشجوی کارشناس ارشد حقوق بین الملل )

۳۳- جهانبخشی شمیم (دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی)

۳۴- جهانگیری رضا (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۳۵- چراغی حسین (دانشجوی دکترای علوم سیاسی)

۳۶- حسنلو محسن (ارشد جرم شناسی)

۳۷- حسنی زهرا سادات ( ارشد حقوق بین الملل)

۳۸- حسنیان فهیمه (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

۳۹- حسین پور حسین (دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق بین الملل)

۴۰- حسین پور زهرا (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۴۱- حسینی حسین دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

۴۲- حمزه یی حسین (ارشد حقوق بین الملل)

۴۳- خلفی عاطفه سادات (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۴۴- خواجه حسین (دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی)

۴۵- خواجه زاده مهشید ( دانشجوى کارشناسى ارشد حقوق بین الملل)

۴۶- رحیمی محمد باقر (فوق لیسانس حقوق خصوصی)

۴۷- رستمی درونکلا حشمت ( دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

۴۸- رشیدی نرگس (دکتری حقوق بین الملل)

۴۹- رضائی دنیا (دانشجوی ارشد خصوصی)

۵۰- رنجبر بهاره (دانشجوی کارشناسی حقوق)

۵۱- رنجبر زهرا (ارشد جرم شناسی)

۵۲- رنجبر سمیه (دانشجوی ارشد خصوصی)

۵۳- رنجبر محمد (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی)

۵۴- ساعتی سیروان (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

۵۵- سام دلیری فاطمه (دکتری خصوصی)

۵۶- سپهری علی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۵۷- سروی نوشان (ارشد حقوق بین الملل)

۵۸- سلیمانیان سبا (دانشجوی ارشد حقوق بین الملل)

۵۹- سیفی ندا (دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی)

۶۰- شاطرآقایی زاده مریم (دانشجوی ارشد حقوق بین الملل)

۶۱- شهبازیانی فاطمه (دانشجوی دکترای حقوق بین الملل)

۶۲- شیبانی سنا (ارشد حقوق بین الملل)

۶۳- صدری نژاد محمدامین (دکتری حقوق خصوصی)

۶۴- صدیقی محمد رضا (دانشجوی ارشد حقوق بین الملل)

۶۵- صراف محمدعلی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۶۶- صفاریان آرش (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۶۷- طهوری سید مهدی (دانشجوی ارشد حقوق بین الملل)

۶۸- عابدی محمد تقی (کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۶۹- عالمی رحمت الله (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل )

۷۰- عبادی آرش (کارشناسی ارشد بین الملل)

۷۱- عبدالمحمدی محمد رضا (ارشد حقوق بین‌الملل)

۷۲- عبدلی مسینان مهرداد (کارشناس ارشد حقوق بین الملل)

۷۳- عدالتی مرتضی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۷۴- عسگری خادر بتول (ارشد حقوق خصوصی)

۷۵- عسگری نوشین (دانشجوی  ارشد حقوق خصوصی)

۷۶- علی اصغری محسن (دکتری جامعه شناسی سیاسی)

۷۷- علی نژاد سبحان (ارشد حقوق بین الملل)

۷۸- عمادی سارا (کارشناسی ارشد – حقوق بین الملل)

۷۹- عین حصاری محسن (دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک)

۸۰- غلامی مهشاد (دانشجو دکتری حقوق بین الملل)

۸۱- فرزاد نوید (ارشد حقوق بین الملل)

۸۲- قاسمی ابوالفضل (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)

۸۳- قربان پور محمد (ارشد حقوق بین الملل)

۸۴- کاکاوند سید حسین (کارشناس ارشد حقوق بین الملل)

۸۵- کاوه فرد عبدالرسول (دکتری جامعه شناسی سیاسی)

۸۶- کریمی آزاده (دانشجوی ارشد حقوق بین الملل)

۸۷- کریمی واحد عبدالرحیم (دانشجوی ارشد حقوق بین الملل)

۸۸- کسمرادیان مراد (دانشجوی دکترای حقوق عمومی)

۸۹- کاظمى زهرا (دانشجوى کارشناسى ارشد حقوق بین الملل)

۹۰- کامیاب نوید (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۹۱- کیاحیرتی فاطمه (کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۹۲- لطف اللهی عارف (مقطع دکتری حقوق خصوصی)

۹۳- ماهر امیرحسین (کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۹۴- محمدقاسمی سمانه (دانشجوی کارشناس ارشد بین الملل)

۹۵- محمودی مریم (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۹۶- مرادی ابوالقاسم (دکتراحقوق بین الملل عمومی)

۹۷- مرتضایی مهدی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)

۹۸- مطوری هدی (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی)

۹۹- مظهری پوریا (کارشناسی مهندسی هوافضا)

۱۰۰- معماریان پریسا (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۱۰۱- مکسبی انوشه (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۱۰۲- ملایی پور مراد (دانشجوی دکترای حقوق بین الملل)

۱۰۳- موسوی سیدمرتضی (دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک)

۱۰۴- مولوی مهسا ( دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۱۰۵- میراحمدی سیدرضا (دانشجوی دکترای حقوق بین الملل)

۱۰۶- میرزاد آزاده (ارشد حقوق بین الملل)

۱۰۷- میرمحمدی سید محمد (کارشناسی هوافضا)

۱۰۸- نجبائی گلنوش (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی)

۱۰۹- نرگس غفوریان (دانشجوی کارشناسی ار شد محیط زیست)

۱۱۰- نصری علی (کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۱۱۱- نعمت اللهی نیره (کارشناسی حقوق)

۱۱۲- نورائی بهنام (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

۱۱۳- نوروزی فاطمه (ارشد حقوق خصوصی)

۱۱۴- نیریزی احسان (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۱۱۵- نیک فر زهره (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل)

۱۱۶- واعظی محمد رضا (ارشد حقوق بین الملل)

۱۱۷- وحدت فاطمه ( دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۱۱۸- وطن پرست سعید (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۱۱۹- ولایی فرناز (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل )

۱۲۰- ولدخانى مریم (دانشجوى دکتری حقوق بین الملل)

۱۲۱- هاشم آبادی فاطمه ( دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۱۲۲- هاشمی مجید (دکتری علوم سیاسی)

۱۲۳- یحیی سلطانی آیدا (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل)

۱۲۴- یساره افرا  مهناز ( دانشجوی ارشد حقوق بین‌الملل)

۱۲۵- یوسفی ندا (ارشد حقوق بین الملل)