علیرضا زهری رییس هیات ورزشهای همگانی گیلان درخصوص تبعات تعطیلی باشگاه های ورزشی مطرح کرد: بعداز گذشت بیشترازیکسال از پاندمی کرونا و حتی زمان قبل ازاین بحران ، ورزش وفعالیت جسمانی جایگاهی خاص خودرا پیدانکرده وآنطور که باید به آن پرداخته نشده ، تمامی ابعاد آن مورد بررسی قرارنگرفته است.

وی بابیان اینکه: طی آمار وزارت بهداشت ،  مرگ ومیر ناشی از کم تحرکی تقریبا۳برابر ویروس کرونا است ، افزود: بسیاری از بیماری ها ی امروز جامعه نظیر پوکی استخوان، فشارخون ، بیماری های قلبی وعروقی ، چاقی مفرط همگی ناشی از کم‌تحرکی و زندگی ماشینی است.

زهری بااشاره به نظریه سازمان بهداشت جهانی درخصوص اهمیت ورزش در بالا بردن سیستم ایمنی بدن در این دوران و بحران کرونا ، گفت: اگر به این نقش مهم ورزش در ستاد کرونا  وشهرداری هاپرداخته شده پس باید شاهد نتایج مطلوبش باشیم اما اینچنین نیست و ورزش در زندگی روزمره مردم جامعه هنوز تعریف نشده و فقط باشعار ورزش درخانه نمیتوانیم بستر مناسبی برای توسعه ورزش وتشویق مردم به فعالیت جسمانی فراهم کنیم.

رییس هیات ورزشهای همگانی استان گیلان تصریح کرد: ستاد کرونا باید بانگاه ویژه به مقوله ورزش در ارتقا سلامت و نشاط مردم ، به توسعه آن در جامعه کمک کند نه اینکه باشگاه ها را تعطیل کند که این تعطیلی ها نه تنها کمکی به بهترشدن شرایط حال حاضر نمیکند ، بلکه ضررهم می رساند.

وی افزود: همانطوریکه دراین دوران مراکز درمانی وکادر درمان حامی سلامت مردم هستند، باشگاه ها واماکن ورزشی نیز با ارتقا سلامت جامعه در پیشگیری ازخیلی ازبیماری ها وکرونا نیز نقش حائز اهمیتی دارند.

زهری تاکید کرد: ستاد کرونا نباید باشگاه هارا مقابل اهداف سلامت محور این ستاد دراین برهه اززمان بداند بلکه نگاهی همراه و حمایت گر به آن داشته باشد.

وی گفت: وقتی از تعطیلی اماکن عمومی حرف میزنیم، باشگاه ها از سینما ،مراکزخرید واماکن تفریحی مستثنی هستند ودرواقع برخلاف اماکن پرخطر میتواننددرکنار رعایت پروتکل های بهداشتی درحین ورزش بابالابردن سیستم ایمنی بدن وفعالیت جسمانی درجلوگیری از ابتلا به کرونا بسیار حائزاهمیت باشند.

زهری باتاکید بر اهمیت ورزش در بالابردن نشاط اجتماعی دراین دوران ، گفت:  باتعطیلی باشگاه ها بسیاری ازمردم وحتی ورزشکاران نیز ورزش نمیکنند واین یک بحران جدی است.

وی خاطر نشان کرد: با تعطیلی باشگاه ها ماصنفی راازدست میدهیم که یکی از بانیان و حامی سلامت جامعه ماهستند وباید دراین برهه اززمان باوجود این ویروس منحوس فعالیت جسمانی راگسترش دهیم نه اینکه باشگاه های ورزشی را تعطیل کنیم.

رییس هیات ورزشهای همگانی گیلان درادامه افزود: باشعار ورزش درخانه، نمیتوانیم همه خانه هارا به وسایل وتجهیزات ورزشی ، تجهیز کنیم .درحال حاضر در تعریف ورزش همگانی یعنی عام مردم وعلاوه بر ورزشکاران ، مردم عادی را دعوت به ورزش کنیم که با تعطیلی باشگاه ها نه تنها این امر میسر نمیشود بلکه بسیاری از باشگاه داران ورشکست میشوند واحیای ورزش وباشگاه ها بعد از این بحران بسیار دشوار خواهدبود.

وی گفت: لازم است دراین خصوص تصمیمات بزرگی  اتخاذ شود وازاستاندار محترم گیلان، خواهشمندیم ادرکنارستادکرونای استان به ورزش وباشگاه ها نگاه ویژه ای داشته و باهمراهی این ستاد

بتوانیم بارعایت پروتکل های بهداشتی از سونامی کم تحرکی دراین بحران عبور کنیم.

خبرنگار: نوشین میربلوک