در جلسه ای که با حضور ورزشکاران، مربیان، داوران و پیشکسوتان شطرنج استان برگزار شد، طی احکامی جداگانه از سوی حسین میربلوک، رئیس هیأت شطرنج استان گیلان، ارکان این هیأت مشخص شدند.

بدین ترتیب، سرکار خانم خاطره عزیزی، به عنوان سرپرست نایب رییسی بانوان و آقایان کاظم کابلی کسمایی به عنوان سرپرست نایب رییسی آقایان، محمود ترازی، به عنوان سرپرست دبیری و محمدطاها محمودی به عنوان مدیر روابط عمومی این هیأت منصوب شدند.

همچنین طی احکامی دیگر، آقایان حمیدرضا جدیدی و سید حمزه میرفرهادی به عنوان اعضای هیأت رئیسه هیأت شطرنج استان گیلان انتخاب شدند.

گفتنی‌ست آقایان مسعود شرافتی، به سمت رئیس کمیته داوران، سید امیرحسین معصومی، به سمت ریاست کمیته مسابقات، رحیم دلجو به سمت ریاست کمیته پیشکسوتان، محمد پورحاج‌قنبر به سمت رئیس کمیته لیگ، امیرمحمد سوزنکار به سمت ریاست کمیته آموزش، امیررضا پوررمضانعلی به سمت ریاست کمیته فنی و شاهین ساده به عنوان مشاور عالی و مسئول آموزش مجموعه آموزشی هیأت شطرنج استان گیلان منصوب شدند.

برنا