اما حالا روسیه رکورددار تحریم‌های اقتصادی و سیاسی در جهان است.

نکته قابل توجه اینجاست با وجود تحریم‌های گسترده، ارزش پول ملی روسیه مثل ایران افت نکرد.
رکورددار تحریم