×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

 .::.  اخبار منتشر شده : 3 خبر

پروپوزال پزشکی یک پیشنهاد مطالعاتی در زمینه پزشکی است که شامل یک طرح تحقیقی، شیوه‌نامه و روش‌هایی برای جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌شود. این پیشنهاد مطالعاتی برای پایان‌نامه دوره پزشکی، تحقیقات بالینی، تحقیقات پایه و برخی مقالات علمی نیاز است. پروپوزال پزشکی شامل عنوان پروژه، مقدمه، پرسش‌های تحقیق، فرضیه، اهداف، روش‌ها و برنامه‌ریزی مالی می‌شود. هدف اصلی این پروپوزال، توضیح دادن جزئیات مطالعه و تحقیقاتی است که قرار است انجام شود و به همین دلیل بسیار مهم است که به صورت کامل و دقیق نوشته شود.

چگونه برای پروپوزال پزشکی موضوع انتخاب کنیم؟

انتخاب موضوع مناسب برای پروپوزال پزشکی بسیار مهم است و باید با دقت و تامل صورت گیرد. در انتخاب موضوع، بهتر است موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

  1. علاقه‌مندی شخصی: انتخاب موضوعی که شما به آن علاقه دارید و به شما انگیزه می‌دهد برای پژوهش و تحقیق بیشتر در آن بکار ببرید.
  2. موضوع در دسترس: بررسی منابع موجود و موضوعاتی که در حال حاضر دارند مورد توجه قرار می‌گیرند، می‌تواند به شما کمک کند تا موضوعی را برای پروپوزال پزشکی انتخاب کنید.
  3. اهمیت موضوع: انتخاب یک موضوعی که اهمیت بالایی در زمینه پزشکی دارد و می‌تواند به بهبود سلامتی افراد کمک کند، بسیار موثر خواهد بود.
  4. دسترسی به داده‌ها: باید بررسی کنید که آیا داده‌های مورد نیاز برای تحقیق در موضوع مورد نظر شما در دسترس هستند یا خیر.
  5. محدودیت‌ها: در نظر داشته باشید که برخی محدودیت‌ها مانند محدودیت‌های مالی، زمانی، تخصصی و موارد دیگر، ممکن است بر انتخاب موضوع تأثیر بگذارد.

در نهایت، پس از انتخاب موضوع، باید اطمینان حاصل کنید که این موضوع مناسب برای پروپوزال نویسی پزشکی شماست و قابلیت تحقیق بیشتری در آن وجود دارد. همچنین، قبل از شروع به کار باید مطمئن شوید که موضوع انتخابی شما در مطالعات پیشین تحقیقاتی انجام نشده است.

نحوه بیان مساله در پروپوزال پزشکی

بیان مسأله در پروپوزال پزشکی باید به صورت واضح و مفصل صورت گیرد و شامل موارد زیر باشد:

توصیف موضوع: ابتدا باید موضوع پژوهش و نیازمندی‌های آن را به طور کامل و دقیق شرح دهید. ۲

تعریف مسأله: سپس باید مسأله‌ی پژوهش را تعریف کنید و آن را به صورت واضح و مفهومی بیان کنید.

توجیه مسأله: سپس باید دلایل و توجیهاتی را بیان کنید که چرا انجام این پژوهش و حل این مسأله برای جامعه پزشکی و مردم مفید است.

سوالات تحقیقاتی: در این مرحله باید سوالات تحقیقاتی مرتبط با مسأله را مطرح کرده و آن‌ها را به صورت دقیق و مفصل شرح دهید.

هدف پژوهش: در نهایت باید هدف اصلی پژوهش را تعریف کنید که به دنبال دستیابی به آن هستید.

بیان مسأله در پروپوزال پزشکی بهتر است به صورت کاملاً شفاف و در قالب جملاتی ساده و قابل فهم برای مخاطبین نوشته شود. همچنین، باید توجه داشت که این بخش، بخش مهمی از پروپوزال نویسی پزشکی است و نیازمند زمان و توجه بیشتری است.

یک نمونه بیان مسئله در حیطه مدیریت خدمات درمانی

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان سهم مهمی از تولید ناخالص ملی مربوط به بخش خدمات درمانی است. با افزایش تعداد سازمانهای خدمات درمانی و پیرو آن رقابت فزاینده، همچنین تغییر بی وقفه و مداوم روش های درمانی و بالا رفتن سطح انتظارات بیماران، بزرگترین چالشی که سازمانهای ارائه دهنده خدمات درمانی با آن مواجه هستند، در حقیقت حفظ و ایجاد مزیت رقابتی است.

از طرفی وجود رقابت در بین درمانگاه ها و بیمارستان های خصوصی برای کسب سهم بیشتر از بازار درمان بیماران برای رسیدن به رضایتمندی بیشتر موجب شده است که هم بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات درمانی به دنبال کسب موقعیت ممتاز باشد و هم بیماران در پی یافتن سرنخ هایی برای رسیدن به بهترین ارائه دهندگان خدمات درمانی باشند.

رسیدن به این اهداف با بررسی دو مفهوم ارتباط نزدیکی دارد،کیفیت خدمات و رضایت مشتریان. بررسی این دو مفهوم در بازارهای خدمات درمانی به دلیل ویژگیهای خاص این نوع خدمات حساستر و مهمتر بوده و برای بخش های خصوصی ارائه دهنده خدمات درمانی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اندازه گیری کیفیت خدمات درمانی از دیدگاه بیماران و رضایت بیمارن از جمله اقدامات داخلی محسوب می شود که نمایانگر جهت گیری بخش های خصوصی به سمت کیفیت می باشد. کیفیت خدمات درمانی عبارت است از آماده بودن خدمت برای استفاده کننده که خود نیازمند کیفیت، طراحی،انطباقو در دسترس بودن مکان ارائه خدمات درمانی است.

در تبیین اهمیت بین کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتریان همین بس که صاحب نظران مدیریت کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویتهای مدیریت شرکتها بر شمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی برجلب رضایت مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده اند.

کیفیت خدمات درمانی، یک عامل حیاتی و تعیین کننده در عملکرد فعالیت درمانی و سوددهی بلند مدت یک بخش خصوصی است چرا که کیفیت باالتر خدمات درمانی منجر به رضایت مندی بیشتر بیماران و خانواده های آنها می گردد و به این ترتیب اثر مثبتی بر روی تبلیغات دهان به دهان وفاداری نگرشی می گذارد در این میان یکی مهمترین از بنگاهها و سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات درمانی فعالیت نموده ونقش و اهمیت آنها در اقتصاد و توسعه درمانی کشورها بر هیچ کس پوشیده نیست، بیمارستان های خصوصی هستند و به نظر می رسد کشف رابطه بین دو مفهوم کیفیت خدمت درمانی و رضایت-مندی بیماران می تواند در ارتقاء و بهبود سطح خدمات ارائه شده از جانب بیمارستان های خصوصی از یک سو و کسب رضایتمندی بیشتر بیمارن از سوی دیگر تاثیر گذار باشد.

جامعه امروز از بخش خصوصی خدمات درمانی انتظار دارد که ضمن تالش در جهت بهبود مهارت کادر درمانی و ارتقاء دستگاه های مورد استفاده در بیمارستان، به موازات پیشرفتهای تکنولوژی نیز حرکت نمایند. بیمارستان های خصوصی به عنوان موسسات خدمت رسانی درمانی موظفند بهنحو مؤثری در تحقق توقعها و نیاز مشتریان گام برداشته و خود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازد.

فناوری اطالعات با تسهیل ارتباط با بیماران و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبودعملکرد و نوآوری در ارایه خدمات درمانی را فراهم می کند. اگر چه پژوهشهای فراوانی در زمینه کیفیت خدمات درمانی در مورد بیمارستان های خصوصی انجام پذیرفته است، اما تعریف و اندازه گیری کیفیت خدمات درمانی بهویژه خدمات مربوط به اعمال جراحی ارائه شده توسط یک بیمارستان خصوصی بسیار مشکل است.

بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که کیفیت خدمات درمانی بهویژه خدمات مربوط به تجهیزات پزشکی و کادر درمانی از مهمترین عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران می باشند که در نهایت وفاداری بیماران را نیزدر پی خواهند داشت. در این راستا پژوهش حاضر در تالش است تا به بررسی رابطه کیفیت خدمات درمانی بر رضایت و وفاداری بیماران و خانواده های آنها به عنوان یکی از بخش های ارائه کننده خدمات درمانی در ایران بپردازد، تا در نهایت بتوان از نتایج حاصل از این پژوهش به ارائه راهکارهای موثری جهت افزایش سطح کیفیت خدمات درمانی در بخش خصوصی دست یافت.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.