به گزارش «بامردم»، مهدی طارمی مهاجم و آقای گل تیم فوتبال پرسپولیس تهران پیام ناراحت کننده ای را در اینستاگرام منتشر کرد.

پیام طارمی - پیام ناراحت کننده آقای گل پرسپولیس! +عکس -