به گزارش «بامردم»، تئاتر یک دقیقه و سیزده ثانیه نمایش متفاوتی است که به صورت تعامل با تماشاگر اجرا شده است. تئاتری که در آن سعی شده سعی شده از قراردادهای رایج تئاتر فاصله گرفته و در تعاملی سازنده بین مخاطب و اجرا، نمایش را به اثری به یادماندنی برای مخاطب تبدیل کند.

یک دقیقه و سیزده ثانیه داستان زنان کارتن خوابیست که باید در یک دقیقه و سیزده ثانیه خود را تعریف کنند.

گزارش ویژه این تئاتر در شبی خاص انجام شد. شبی که کارتن خواب های عزیز طلوع بی نشان ها مهمان این این نمایش بودند.

برنا