به گزارش «بامردم»،  نگاه معنادار محمدجواد ظریف به محمود احمدی‌نژاد پس از تغییر جایگاه و نشستن در صندلی‌ای خارج از نظم تعیین شده، در مراسم تنفیذ سوژه برخی از رسانه های اجتماعی شده است.

مراسم تنفيذ حكم دوازدهمين دوره رياست جمهورى اسلامي ايران