به گزارش «بامردم»، دولت ژاپن از شلیک موشکی از جانب کره‌شمالی به سوی منطقه “توهوکو” واقع در شمال کشورش خبر داد.

دولت ژاپن به مردم ساکن این منطقه هشدار داده و از آنان خواسته است تا در ساختمان‌های مقاوم یا پناهگاه‌های زیرزمینی پناه بگیرند.