ماری زوانٚ فرخندگی ٚ رئه رافا ایسأئیم
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۵ فروردین - ۱۳۹۸  
false
false

متأسفانه خئلی زماته کی دینیم استان گیلان ؤ شهر رشتٚ میان أ زوانٚ زوال، گیلکانٚ زندگی جی ادامه دره. تاریخ أمأنأ نشان بدأ کی میلت و مردۊمی کی خۊشأنٚ زوانٚ ساختار ؤ هویتأ جه دس بدئید، چی أشأنٚ سر بمؤ. أمان گیلانٚ میأن، أ جدا نۊبؤستنی تیکه ایرانٚ خاکٚ جه، هدف دریم تا أمی ماری زوانأ،ایته أزه دار ٚ مأنستن، أنٚ ریشه أمی شهر و استانأ توشکه بزنیم تا فردأ رۊزانٚ زأکأن به یاد بدرید کی کؤیه جه ؤ کؤ هۊویتٚ أمره پا به هستی بنأئید ؤ أ مهمٚ ارزشٚ حفظ کۊدن چی نقشی تأنه أمی پیله بؤستن ؤ هویتٚ سر بدره.

 فرهام زاهد:

۲ اسفند مصادف ایسه با ماری زوانٚ جهانی رۊز. فضایٚ مجازی میان خئلیان أ رۊزأ تبریک گیدی کی خئلیم جای تقدیر دره.

أممأ أمان زمانی تأنیم أ رۊزأ فرخنده بدریم کی ایته حرکت در راستای گیلکی زوانٚ احیا کۊدن بۊکۊنیم، رۊزی کی ایته خرۊجی مناسب أ فعالیتانٚ جه فیگیریم. أمان گلیک‌زوانان با، أ زوانٚ حفظ ؤ ترویج ؤ آموزش ؤ نیویشتن ؤ کاربردٚ رئه حقأسأی بۊکۊنیم.

متأسفانه خئلی زماته کی دینیم استان گیلان ؤ شهر رشتٚ میان أ زوانٚ زوال، گیلکانٚ زندگی جی ادامه دره. تاریخ أمأنأ نشان بدأ کی میلت و مردۊمی کی خۊشأنٚ زوانٚ ساختار ؤ هویتأ جه دس بدئید، چی أشأنٚ سر بمؤ. أمان گیلانٚ میأن، أ جدا نۊبؤستنی تیکه ایرانٚ خاکٚ جه، هدف دریم تا أمی ماری زوانأ،ایته أزه دار ٚ مأنستن، أنٚ ریشه أمی شهر و استانأ توشکه بزنیم تا فردأ رۊزانٚ زأکأن به یاد بدرید کی کؤیه جه ؤ کؤ هۊویتٚ أمره پا به هستی بنأئید ؤ أ مهمٚ ارزشٚ حفظ کۊدن چی نقشی تأنه أمی پیله بؤستن ؤ هویتٚ سر بدره.

أمان رافا ایسأئیم تا أ روزأ بیدینیم و أ فرخنده ایتفاقأ هر رۊز شهرٚ میان أۊجا بدیم.

أ سالانٚ دۊرۊن گیلکی زوان، تنگنا ؤ موانعی أمرأ مواجه بۊ کی أ زوانأ ذهنانٚ جی دۊرأ کۊده ؤ پرداختن أ زوانأ چالش أمره مواجه بۊکۊد. أ شهر و استانٚ میان کسانی ایسأئید کی دهه‌ان و سالانه أن زوانٚ رئه تلاش بۊکۊدئید و کۊدندرید ؤ خۊشأنٚ عمرأ أ را میان بنأئید (کسانی کی خۊشأنی تلاش أمره أ سالانٚ دۊرۊن أمأنأ أتؤ گیلکی زوانٚ سر حساس بۊکۊدید، کسانی کی هأ گیلکی کیلیدتأخته ایته جه أشأنی تلاشانه) أممأ أشأنٚ را سر موانعی ایجاد ببؤست ؤ هنۊ اۊ چیزیأ کی خأستیدی فأنرسئید؛ هر چند کی امی سر اۊشأنه ورجه بیجیره.

شورایٚ شهرٚ میان و به عنوان ایته عضو از  فرهنگی کۊمیسیؤن هدف درم تا هر طرحی جه کی أ حؤزه رئه ببه حمایت بۊکۊنم تا در آینده مره ناجه نمنه که چره رۊزی أ فرصتأ جه دست بدأئیم و کاری نۊکۊدیم.

من گۊمان کۊنم کی أمأن فرهنگی کۊمیسیونٚ شورا میأن با، همه أ فعالانأ دۊخأنیم ؤ ایته خأست عمومی استان دۊرۊن شکل بدیم؛ حتا حقۊقی و اخلاقی ساختارانم أ تؤصیأ امی پیشٚ رۊ بنه‌دره.

هممأ فعالین جه خأیم کی أمأنأ خۊشأنٚ کمکٚ  محرۊم نۊکۊنید و امید درم متولیانٚ فرهنگی أ استان طرحی نؤ در تودنید و هممأ فعالان جه دعوت بۊکۊنید کی استراتژی در اختیار مجریان قرار بدید ،اعتقاد درم أ خأست تأنه شرۊعی برای ایجادٚ فضایٚ جدید أ بحثٚ مهم رئه ببه.

* متن بالا با استفاده از کیبرد گیلکی گوگل نوشته شده است.

برگردان فارسی:

به انتظار روزی که زبان مادری در گیلان خجسته باشد

۲ اسفند امسال ، مصادف با روز جهانی زبان مادری است. بسیاری از گیلک زبانان این روز را در فضای مجازی به یکدیگر تبریک می گویند که این جای تقدیر بسیار دارد. اما ما هنگامی  می توانیم این روز را جشن بگیریم که کنشی را در راستای احیای زبان گیلکی کرده باشیم و نتیجه آن را در زندگی روزمره مان احساس کنیم.  زبان گیلکی  طی سال های اخیر با موانعی برای ابراز خود مواجه بوده که این زبان را ذهن و دهان بسیاری دور کرده است و پرداخت به آن را با چالش های بسیاری مواجه کرده است.بسیاری از بزرگان در این شهر و استان هستند که دهه ها عمر خود برای زنده نگه داشتن این زبان گذاشته اند یکی از همین تلاش ها این است که شرکت گوگل برای اولین بار در زبان کیبورد خود از زبان گیلکی استفاده کرد.

ما گیلک زبانان باید در حفظ، ترویج، آموزش، نگارش و کاربرد «زبان مادری» خود کوشا باشند و توصیه نظام‌های حقوقی و اخلاقی نیز در این باره، همین است. حال در اکنون استان گیلان و شهر رشت متاسفانه شاهد زوال تدریجی این زبان از زندگی روزمره گیلانیان هستیم. تاریخ به ما نشان داده که ملت و مردمی که شکل زبان و هویت خود را از دست داده اند چه بر سرشان آمده است. ما اینجا در گیلان در تکه ای جدا نشدی از خاک ایران عزیز ،قصد داریم تا زبان مادری مان که همچون پوستی بر تن ما است را ریشه اش را محکم تر کنیم تا آیندگان به یاد داشته باشند که از کجا و با چه هویتی پا به جهان هستی گذاشته اند. حفظ این ارزش مهم بدون شک در فرایند توسعه و همچنین در اجتماعی شدن فرزندانمان در آینده سهمی مهم خواهد داشت. ما به انتظار روزی که این اتفاق فرخنده برای زبان گیلکی بیفتد ایستاده ایم تا آواز شادی آن را در شهر زمزمه کنیم. به شخص در شورای شهر قصد دارم تا طرح هایی که به پیشبرد این اتفاق کمک می کند حمایت کنم و از همه فعالین تقاضا دارم تا من و مجموعه مدیریت شهری  را در حوزه یاری کنند.

امید دارم که متولیان فرهنگی استان طرحی نو در اندازند و از همه فعالان دعوت کنند و استراتژی از آنان بگیرند و مجریان آن را عملیاتی کنند.اعتقاد دارم که این خواست میتواند فضای جدیدی برای برای این مبحث مهم باز کند.

true
برچسب ها :
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.


true