شنبه, 1 اردیبهشت 1403 Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 41365 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد دیدگاهها : 2369×
 • شعار سال

  شعار سال 1403

 • کتاب استادی در مذاکره کتاب برتر و نمونه هفته
  02 آبان 1401 - 14:49
  شناسه : 209146
  0

  کتاب استادی در مذاکره به قلم شیوای استاد مازیار میر,از نخبگان و نویسندگان و مدرسان برجسته ایران و جهان کتاب برتر و نمونه هفته از سوی رسانه تیترجالب انتخاب گردید. استاد مازیار میر دانش آموخته مکتب پروفسور مسعود حیدری, پدر علم مذاکره ایران است

  پ
  پ

  ۱۵۳۷۳۰ 1100x700 1.jpg - کتاب استادی در مذاکره کتاب برتر و نمونه هفته -

  کتاب استادی در مذاکره کتاب برتر و نمونه

  کتاب استادی در مذاکره کتابی برای تمام فصول

  https://t.me/Iranian_leadership_school

  کتاب استادی در مذاکره به قلم شیوای استاد مازیار میر,از نخبگان و نویسندگان و مدرسان برجسته ایران و جهان کتاب برتر و نمونه هفته از سوی رسانه تیترجالب انتخاب گردید. استاد مازیار میر دانش آموخته مکتب پروفسور مسعود حیدری, پدر علم مذاکره ایران است. وی از مدرسان نمونه و نخبه و بین المللی عرضه مذاکره و زبان بدن است. کتاب استادی در مذاکره توسط انتشارات فدک ایساتیس یکی از انتشارات خوب کشور  به چاپ رسیده ‌است.

  سرفصل های کتاب استادی در مذاکره

  md 33687 whatsapp image1 - کتاب استادی در مذاکره کتاب برتر و نمونه هفته -

  کتاب استادی در مذاکره کتاب برتر و نمونه هفته

  بسته و کتاب استادی در مذاکره اثر دکتر مازیار میر

  ارسال طی یک هفته  کاری است

  لطفا مقایسه شود.

  IMG 20201023 WA0005 2.jpg - کتاب استادی در مذاکره کتاب برتر و نمونه هفته -
  کتاب استادی در مذاکره کتاب برتر و نمونه هفته

  پشتیبانی آنلاین و تلفنی و با تعیین وقت حضوری و…

  تحویل اکسپرس

  خرید آسان

  ارسال به سراسر ایران

  کتاب استادی در مذاکره اثر مازیار میر

   

  فهرست مطالب کتاب 

  فصل اول : درآمدی برمهارت سخنوری 

  • ارتباط چیست؟
  • انواع ارتباط افراد
  • انواع ارتباط از زاویۀ رمزها و کانالهای ارتباطی
  • مهارتهای چهارگانۀ ارتباط کالمی
  • انواع پنجگانۀ زبان بشری
  • تعبیر مشهور هایدگر
  • سه الگوی زبانی انسان
  • نقشهای زبان
  • نقش ارتباطی زبان
  • سخن
  • بهترین سخن
  • سه عنصر سازندۀ پیام
  • ویژگیهای سخنور
  • آداب سخن
  • راز زیبا سخن گفتن
  • خوب سخن گفتن راهی برای پیشرفت در مذاکرات
  • تئوری آلبرت محرابیان ) پیغمبر یا شیطان
  • هوش گفتاری- نبوغ گفتاری
  • راهکارهایی برای افزایش هوش گفتاری
  • زبان بدن و نقش آن در تقویت هوش گفتاری
  • سبک شخصی
  • ارزش و اهمیت سبک شخصی
  • پرورش هوش و تسلط کالمی
  • آزمون هوش کالمی دکتر میر

  فصل دوم : تکنیک های مذاکره

  • تکنیکهای مذاکره و مهارتهای مذاکرهکنندۀ حرفهای
  • هدف را جلوی چشمتان مجسم کنید
  • ذهنتان متوجه موفقیت باشد
  • تمرین تمرین و باز هم تمرین
  • افزایش اعتمادبه نفس اصل گم شده در مذاکره
  • چهار واقعیت اساسی دربارۀ ترس از مذاکره در جمع
  • استرس و ترس
  • آمادگی قبل از شروع مذاکره و سخنرانی
  • مرتب نمودن پراکندگیهای مغزی
  • تمرین مذاکره با دوستان و آشنایان
  • در مذاکره با قانون پنج ثانیه اعتمادبهنفس خودتان را کامل کنید.
  • کاربرد اعتمادبهنفس در مذاکرهکننده حرفهای
  • موضوعاتی که به دانش حرفهای شما نیاز دارند
  • حصول اطمینان از بیان موضوعات جالب و هیجانانگیز
  • اشـیتاق در محور قرار دادن شنونده
  • بهدست آوردن حق سخن گفتن
  • جان بخشیدن به سخنرانی
  • سخنرانی برای ترغیب به انجام کاری
  • متقاعد کردن مخاطب با شیوۀ سخنرانی
  • کتاب هنر جنگ برای مدیران اجرایی
  • عوامل راهبردی برای پیروزی در جنگها از زبان سانتزو
  • آزمایش اصول نظامی در قصر و یا درمذاکره
  • زندگی کردن به خرج دشمن برای یک مذاکرۀ حرفهای
  • کاربرد قانون ده هزارگالدول در مذاکره

  فصل سوم : اصول و فنون مذاکره

  • انواع مذاکره تجاری
  • انواع موضوعی مذاکره
  • انواع روشهای مذاکره تجاری
  • مراحل مذاکره
  • مذاکره کلید موفقیت در تجارت
  • اصول حرفهای مذاکرۀ تجاری و زبان بدن
  • اقدامات پیش از شروع مذاکره
  • مذاکرات تجاری و سیاسی
  • ده گام اساسی برای شروع مذاکرۀ اقتصادی موفق
  • موفقیت در یک مذاکرۀ تجاری
  • ابعاد تردیدها و نامعلومها را به طور کامل بیان کنید.
  • با سنجیدن موقعیت، گام بعدی را بردارید.
  • پیگیری قطعیت در مذاکرات سیاسی و تجاری
  • اصول و فنون مذاکره
  • بیست قانون طالیی در مذاکرات حرفهای
  • مذاکره به صورت حرفهای
  • دکترین مذاکرات حرفهای
  • از کم به زیاد و کمکم
  • استراتژی برای همۀ فصول
  • تاکتیکهای مذاکرۀ قدرتمند
  • ترفندحرفهای مذاکرات تجاری قدرتمند
  • تاکتیکهای حرفهای مذاکرۀ قدرتمند
  • اعتمادبهنفس در مذاکره
  • اخالق در مذاکره
  • مهارتهای اخالقی در مذاکره
  • مهارتهای غیراخالقی
  • تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری در مذاکره
  • آفتهای مذاکره تجاری
  • قانون ذرهذره
  • مهارت پلسازی
  • اهمیت روانشناسی مذاکره
  • ترفندهای اتمام مذاکره تجاری
  • کنترل خشم در مذاکره
  • ده روش پیتر دراکر برای مذاکرۀ مؤثر (effect negotiation)
  • نکتههـای طالیــی در مدیریــت جلســۀ مذاکــرهای کــه توانســتهایـد مـچ
  • دروغگـو را بگیریـد
  • تفاوت فرهنگها در مذاکره
  • فواید تنظیم صورت جلسه پیش از مذاکره
  • مذاکرۀ میرزا تقیخان امیرکبیر، مردی برای تمام فصول
  • مهارت نه گفتن و اظهار عدم تمایل در مذاکره تجاری
  • چند جملۀ کلیدی
  • نظریۀ ناهنجاری ادراکی
  • هنر گوش دادن فعال
  • موقعیتهای سخت
  • مذاکره با افراد سرسخت
  • وادارکردن طرف به بازی و حرکت
  • اعتماد راهی است به سوی تباهی
  • جنگ روانی
  • روشهای فشار روی مواضع
  • گزینههای جانبی خود را در مذاکرات مشخص نمایید
  • خود را گیر نیندازید
  • در مذاکرات، به حاشیه بروید
  • خودداری از تالفی کردن در مذاکرات
  • بایدهای یک مذاکره تجاری
  • نبایدهای مذاکره تجاری
  • تاکتیکهای حرفهای مذاکرۀ موفق
  • اقدامات پس از پایان یک مذاکرۀ حرفهای
  • آینه وار عمل کردن یا تکنیک آینهای تکنیک حرفهایها
  • در مذاکره سعی کنید رفتارتان آینهای باشد
  • چگونگی آرام کردن فرد مبتال به اسکیزوفرنی در مذاکره
  • همه در حال گوش دادن به صدای درون ذهنشان هستند.
  • هرگز و تحت هی  شرایطی در مذاکره عجله نکنید
  • مذاکره و رابطۀ آن با صدا
  • چگونه در هر مذاکرهای برچسب بزنیم
  • احساسات را مدیریت کنید
  • همدلی روشی در مذاکره
  • در مذاکره از روش ممیزی اتهام، سود ببرید
  • در هر مذاکرهای مراقب بله باشید، استاد نه شوید
  • یادتان باشد که نه، آغازگر مذاکره است
  • یادتان باشد که همیشه نه، محافظ در مذاکره است اما چرا
  • دو کلمۀ متحولکننده مذاکره را در دستور کار هر مذاکرهای قرار دهید
  • کاری کنید بگوید درست است و سپس خالصهسازی کنید
  • واقعیت آنها را دستکاری کنید
  • مهلت زمانی، زمان را متحد خودتان کنید
  • واقعیتِ آنها را دستکاری کنید
  • چگونه برای دستمزد بیشتر مذاکره کنید
  • مذاکرهکنندگان تحلیلگر
  • مذاکرهکنندگان سازشگر
  • مذاکرهکنندگان مدعی
  • چانهزنی آکرمن
  • در هر مذاکره قوی سیاه را پیدا کنید.
  • استراتژی بهتر برای توافق در مذاکره
  • اهمیت دانستن ناحیه ZOPA در چیست؟
  • تلههای رسیدن به توافق

   فصل چهارم : زبان بدن چیست؟

  • اهمیت عزت نفس
  • چهار نکتۀ کلیدی
  • معجزۀ اثر یک دقیقهای
  • خود تماسـی نشـانۀ چیسـت؟
  • ایجاد تصوری جاودانه
  • شش گام به سمت وضع اندامی صحیح
  • وضع اندامی صحیح و زبان بدن
  • اسرار آرام گرفتن
  • کالبدشناسی یک برخورد
  • جهش ابروها
  • طرز نگاه کردن در صورت
  • مفهوم خندهها
  • برخورد از نزدیک
  • گنبد فضای شخصی
  • قدرت فاصله
  • مقابله با حمالت اجتناب ناپذیر
  • یادگیری تمرین فاصلهها
  • اهمیت و صمیمیت قرارگیری
  • قدرت نهفتۀ دست دادن
  • شیوههای دست دادن
  • تست درون سنی شخصیت بین خود و دوستان
  • چگونگی برقراری ارتباط چشمی
  • قدرت لمس کردن
  • طرز لمس کردن
  • نقش وضعیت اندامی
  • بازتابش آینهای
  • خداحافظی
  • نمایش قدرت
  • نمایش قدرت
  • نیاز به سلطهگری
  • سلطهگری از طریق کنترل فضا
  • دست دادن قدرتی
  • نگاه قدرتی
  • مقابله با نگاه قدرتی
  • نشستن (صندلی قدرت یا کیفر)
  • تجاوز به فضای شخصی و مقابله با آن
  • دفع کردن تجاوز دیگران حریم شخصی
  • سلطه یافتن از طریق کنترل وقت
  • مقابله با دستکاری زمان
  • برخورد همیارانه
  • مالقات سلطهپذیرانه
  • دریافت صحیح از دیگران
  • سن
  • جایگاه
  • شغل
  • دریافت صحیح از دیگران
  • جایگاه و مدیریت برخوردها
  • دریافت صحیح اضطراب
  • دریافت صحیح عالئم خرید
  • دریافت صحیح دوستی
  • لمس کردن زیاد
  • کج کردن گردن
  • دریافت صحیح فریبکاری
  • پیوست
  • منابع…….

   

  بهترین راه برای پیش بینی آینده‌ات، ساختن آن است.

   

  “آبراهام لینکلن”

  دکتر مازیار میر 

  جهت خرید بسته آموزشی و کتاب استادی در مذاکره همراه با دی وی و پشتیبانی و مشاوره با ما در ارتباط باشید  باشماره تماس

  09397558500  خانم مهندس فراهانی

  ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.