به گزارش «بامردم»، قرارداد بازیکنان جدید تیم پرسپولیس هنوز در سازمان لیگ ثبت نشده و آنها منتظرند که پس از رسیدن تاییدیه کمیته انضباطی، این کار را انجام بدهند.

پرسپولیس فردا شب در سوپرجام ایران به مصاف نفت می روند.

برنا