به گزارش «بامردم»، کرمانچی گفت: در مطالعاتی که در سال ۹۴ انجام شد جایگاه سکته قلبی و مغزی در مرگ و میر بسیار بالا بوده که بیشترین میزان آن در سنین ۴۰ تا ۵۰ سال است. در صورتی که این سن اوج بهره دهی افراد است به همین دلیل جلوگیری از اینگونه مرگ های زودرس بسیار حائز اهمیت است.

وی اعلام کرد: این طرح در ۴۷ شهر و در ۸۲ بیمارستان در سراسر کشور اجرا شده که سعی داریم سطح این خدمات را افزایش دهیم.

در اجرای این طرح بیمارستان هایی موفق بودند که توانستند تیم منسجم تری را تشکیل دهند.

وی تصریح کرد: اورژانس کشور به خوبی با این برنامه همکاری کرده و پرسنل خود را آموزش داده و توانست در حداقل زمان بیمار را به بیمارستان برساند. تاکید ما به پوشش کامل ۲۴ساعته است و مدیریت منطقه ای بسیار اثرگذار خواهد بود. ثبت دقیق و به روز بیماران و تامین تجهیزات با اولویت های ویژه سبب موفقیت بیمارستانها در اجرای این طرح می شود.

کرمانچی در آخر افزود: در ایران سکته مغزی دومین علت مرگ و میر افراد است که شیوع آن در کشور سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار است.